Sanja Pintaric: citanje poezije

Sanja Pintaric: citanje poezije

Kada:
22/10/2011 @ 18:00 – 20:00
Gdje:
Kutnjački put 15
10000,Zagreb
Hrvatska

prof. Sanja Pintarić: čitanje poezije (na talijanskom jeziku)
- besplatno