Prijatelji Italije, talijanskog jezika i kulture, želite se učlaniti?

Kako bi poslali naš član potrebno je ispuniti naš formular na hrvatskom ili talijanskom jeziku, ispuniti GDPR privolu*, vlastoručno ih potpisati i poslati poštom ili nam ih osobno donijeti te uplatiti godišnju članarinu od 20,00 EUR-a za fizičke osobe. Uplatiti se može u sjedištu zajednice ili na broj računa: HR7423600001102191705 otvoren u Zagrebačkoj banci.

* Obavezno ispuniti GDPR privolu jer bez nje ne možete biti član Zajednice.

Formular za upis, upitnik i privola:

 

Partner: