Igraonica se održava na talijanskom jeziku.

Grupa započinje svakog petka od 17:00 do 17:45 u Palinovečkoj 19, Vrbani III.

Napredna grupa svakog petka od 17:45 do 18:45 u Palinovečkoj 19, Vrbani III.

Za djecu talijanske manjine besplatno, a za djecu pridruženih članova 1.000 kuna godišnje. Svi zainteresirani mogu prijaviti svoju djecu putem e-maila: info@unija.italianiazagabria.com.